GDPR

Adatvédelmi tájékoztató

I. BEVEZETÉS

A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) a Magyari és Magyari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1151 Budapest, Alag u. 64., cégjegyzékszáma Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál: 01-06-517523, adószáma: 29075155-1-42; a továbbiakban: „Társaság”) által üzemeltetett https://kertvarosikamra.hu internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető friss zöldség és gyümölcs, illetve egyéb élelmiszerek átadópontra történő szállításának megrendelése során a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza.

A jelen adatkezelési szabályzat részét képezik még az úgynevezett „Termelő”, aki a megrendelt terméket/terményt forgalmazza vagy előállítja.

A weboldalunk címe: https://kertvarosikamra.hu

A Társaság a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

II. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

Személyes adatok gyűjtése, annak céljai

1.) „Közösség tagja”

Aki a Kertvárosi Kamrában veszi át a közösségi mezőgazdálkodási rendszerben a tagságának megfelelő részét. Ezek az adatok a kommunikáció, az értesítések és kapcsolattartás miatt kerülnek tárolásra.

 • Név/Cégnév: a tagság azonosítására
 • Cím: az esetleges logisztikai segítségnyújtáshoz
 • Telefonszám: a gyors értesítések miatt, ha a tag az átvétel idejében nem jelentkezik
 • E-mail cím: a heti értesítések miatt, belső levelező listán

Ezen adatok nem kerülnek továbbításra vagy megosztásra harmadik személy felé, a Társaság kezeli.

2.) „Megrendelő” a Kertvárosi Kamrán keresztül

Aki a Kertvárosi Kamra webshopon megrendelést lead, azzal a Termelő egy szerződést köt, amiben a Termelő vállalja hogy az árut elkészíti, létrehozza, és leszállítja a Kertvárosi Kamrába a megadott időpontban, ahol a Megrendelő azt átveszi és a Termelőnek közvetlenül az ellenértékét kifizeti. A tárolt adatok az alábbiak:

 • Név/Cégnév
 • Cím
 • Telefonszám
 • E-mail cím

A megrendelésről a Termelő minden fent említett tárolt adatot e-mailen megkap. A Társaság a Megrendelő és a Termelő közötti közvetítésben vesz részt, ehhez a fenti adatok tárolására a Társaság-nál is szükség van.

3.) „Hírlevél”-re feliratkozók

A Honlap információi iránt érdeklődők, a honlapon található űrlap segítségével, e-mail címük megadásával, és a jelen Adatkezelési szabályzat elfogadásával, hírlevélre iratkozhatnak fel. A tárolt adatok az alábbiak:

 • E-mail cím
 • Keresztnév, vezetéknév: a megszólítás miatt opcionális

Ezen adatok nem kerülnek továbbításra vagy megosztásra harmadik személy felé, a Társaság
kezeli.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Időszakos akciók, jelentkezési lapok vagy piackutatási kérdőívek közzététele alkalmával az önkéntesen megadott adatokat a Társaság kezeli, harmadik fél felé semmilyen formában nem továbbítja, azokat nem teszi hozzáférhetővé.

Cookie-k (magyarul: Sütik)

A Honlap cookie-kat használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt tudjuk nyújtani. A cookie a böngészőben tárolt információ, amely például felismeri a látogatót, ha ismét a weboldalon jár és segít nekünk annak megismerésében, hogy a weboldal mely részei számárra a legérdekesebbek, leghasznosabbak.

Az összes cookie beállítás külön felugró menü segítségével kezelhető. Mivel nincs külön bejelentkezés, hozzászólás vagy nyilvános fiók, a weboldal az engedélyezhető és letiltható sütiken kívül más sütit nem használ.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A Honlap-on elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Elemzések

A weboldal Google Analytics szolgáltatást használ olyan anonim információk gyűjtésére, mint például a weboldal látogatóinak száma, vagy a legnézettebb oldalak. A külső, harmadik fél általi adatkövetést a cookie-k beállításainál van lehetőség kezelni.

Felhasználói adatok megosztása

Az adatkezelési célok leírásánál (II. bekezdés 1/2/3. pont) feltüntetett módon a tagsági rendszerben működő vagy a megrendelt terméket előállító Termelő-vel osztjuk meg a felhasználói adatokat.

A személyes adat őrzésének időtartama

A fentiekben részletezett személyes adatokat az adatkezelés céljának teljesüléséig, törvényben meghatározott egyéb időpontig tároljuk. Azaz a közösségi mezőgazdálkodási rendszer tagjainak adatait a Termelő-vel az adott idényre fennálló szerződésének időtartamára, a Megrendelés esetében a megrendelés teljesülte utáni 1 hónapig tároljuk. Hibás, visszamondott, megrendelések adatait 1 hétig tároljuk.

A Társaság a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben (i) azt a regisztrált felhasználó írásban jelzi az adatkezeles@kertvarosikamra.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, vagy a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal; (ii) ha kezelése jogellenes, (iii) az adatkezelés célja megszűnt, vagy (iv) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

Bárki által kérhető, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljünk. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk. Az így megsemmisített információk miatt bármi nemű hibáért (nem tudott valaki az átvételről, nem értesült valami időpontról, stb.) a Társaság nem vonható felelősségre.

Adattovábbítás

Egyedül a honlapon történő megrendelés esetén továbbítunk adatokat a megadott Termelő részére, hogy teljesítse a megrendelést és számonkérje a fizetést. A kiválasztott Termelő adatai a honlapon nyilvánosan, a megrendelés előtt megtekinthetőek.

Kapcsolati adatok

A Társaság adatvédelmi felelőse Magyari Gábor, aki az adatkezeles@kertvarosikamra.hu címen érhető el.

III. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A felhasználói személyes adatok védelme

Gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról, és mindenfajta műszaki és szervezeti lehetőséget felhasználunk annak érdekében, hogy az adatokat külső felek számára nem hozzáférhető módon tároljuk. Minden adatot magas biztonsági szabványokat kielégítő szervereken tárolunk, és mind az illetéktelen hozzáféréstől, mind a visszaélésektől óvjuk.

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését az adatkezeles@kertvarosikamra.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, vagy a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.
A regisztrált felhasználó kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy mely személyek és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Társaság, mint adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapíthat meg.

A regisztrált felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha
 • a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Társaság – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozás megtételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság az adatkezelést megszünteti.

Amennyiben az érintett felhasználó a Társaság döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 naptári napon belül – bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: https://www.naih.hu) fordulhat.

Amennyiben a felhasználó megsérti a Társaság Általános Szerződési Feltételeit, a Társaság, mint szolgáltató jogosult törölni a regisztrált felhasználó adatait.
A Társaság az érintett felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az érintett felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Harmadik féltől származó adatok

Társaságunk harmadik féltől nem kap személyes adatokat.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A személyes adatokkal kapcsolatban profilalkotást és automatizált döntéshozatalt nem végzünk.

A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Szabályzat megfelelő módosítására.
Jelen Szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba.