Általános szerződési feltételek

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I.1. A Magyari és Magyari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1151 Budapest, Alag u. 64., cégjegyzékszáma Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál: 01-06-517523, adószáma: 29075155-1-42; a továbbiakban: Szervező) elkötelezett a közösségi mezőgazdálkodás, az egészséges és természetes élelmiszer-termelés és -fogyasztás, a környezetvédelem és az ökológiai rendszerszemléletű gondolkodás mellett. A fentiek megvalósításának részeként létrehozta a Kertvárosi Kamra elnevezésű átadópontot (a továbbiakban „Átadópont”), ahol a termelők és vásárlóik közvetlenül találkoznak.

I.2. A Szervező a kertvarosikamra.hu weboldalt (a továbbiakban „Honlap”) hozta létre a fogyasztók tájékoztatására, ahol rendszeresen friss híreket, termelői akciókat tesz közzé – így könnyítve meg a keresleti és kínálati oldal egymásra találását, a közvetlen kapcsolatteremtést és kommunikációt a termelők és vásárlóik között.

I.3. Szervező lehetőséget ad a fogyasztóknak, hogy egyes termékeket a Honlapon rendeljenek meg a termelők által meghirdetett akciók, vásárok alkalmával. Jelen Szabályzat határozza meg a megrendelés részletes szabályait. A megrendelésre vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési szabályokat a Kertvárosi Kamra adatvédelmi és adatkezelési szabályzata tartalmazza.

II. A RENDELÉS SZABÁLYAI

II.1. A megrendelésben az a fogyasztó vesz részt, aki a Szervező által e-mailen vagy más promóciós anyagon meghirdetett, a Honlapon elérhető megrendelő oldalon hiánytalanul kitölti a rendelési adatokat (a továbbiakban „Megrendelő”).

II.2. A megrendelés során kötelezően kitöltendő mezők a megrendelő személyes adatai (név, e-mail cím és telefonszám) valamint jelen Szabályzat és az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadása.

II.3 Az akcióban részt vevő termékek adatait, kiszerelési mennyiségét és árát, valamint a rendelési határidőt Szervező a Honlapon feltünteti. A rendelt mennyiség kizárólag az előre megadott időpontban és helyszínen vehető át.

II.4. Amennyiben az összmegrendelés nem éri el a termelő által az adott akcióban meghatározott mennyiséget, Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az akciót az időpontra törölje, a dátumot megváltoztassa vagy végleg törölje. Erről a Szervező az érintett Megrendelőt köteles a megadott e-mail címen tájékoztatni a tervezett átvételi időpont előtt 24 órával. Amennyiben a megjelölt új időpont nem felel meg a Megrendelőnek, ezt az info@kertvarosikamra.hu e-mail címen jelezheti a Szervező felé.

II.5. A rendelhető mennyiség a termelő által az akció kezdetekor megjelölt készlet erejéig tart, amennyiben a készletet meghaladóan érkezik megrendelés, erről a tényről a Szervező értesíti a Megrendelőt, illetve Szervező lezárhatja a megrendelést.

II.6. Az összesített megrendelést a Szervező eljuttatja a termelőnek és megszervezi a termékek Átadópontra való eljuttatását.

II.7. Termelő vagy a megbízott szállító a termékeket adott időpontban leszállítja az Átadópontra.

II.8. Megrendelő a helyszínen az átvételkor kifizeti a termelő vagy megbízottja számára az áru ellenértékét.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

III.1. A Megrendelő jelen szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy a szabályzatban foglaltakat megértette, azok rendelkezéseit magára kötelezőnek ismeri el.

III.2. A Megrendelő hozzájárul, hogy személyes adatait (név, e-mail, telefonszám) a Szervező a kapcsolattartás érdekében, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint használhassa.

III.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a meghatározott minimális mennyiség alatti megrendelés érkezik, a termelő jogosult az akciótól elállni, a termék leszállítását megtagadhatja.

III.4. A Szervező, mint közvetítő nem vállal felelősséget az akció keretében a termelő és a Megrendelő között létrejövő, a termékekre vonatkozó adásvételi szerződésből fakadó esetleges szerződésszegésért vagy hibás teljesítésért. A Szervező kizárólag az akció lebonyolításának feltételeinek megteremtéséért vállal felelősséget.

III.5. A Szervező nem felel a jogszabályok vagy harmadik személyek (beleértve ebben az üzenetek címzettjeit is) jogainak megsértéséért, ha ezt a jogsértést a a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött üzenet révén maga a Megrendelő okozza.

III.6. A Szervező nem felel azért, ha rajta kívül álló okokból nem tudja felvenni a kapcsolatot a Megrendelővel. Ilyen kívülálló oknak tekintendő különösen, de nem kizárólagosan az, ha a Megrendelő nem használja a rendelés során megadott e-mail címet, vagy a Szervező az internetszolgáltatóra visszavezethető okból nem tud kapcsolatba lépni a Megrendelővel.

III.7. Az adott akciók feltételeit jelen Szabályzat és a Honlapon elhelyezett megrendelő lap tartalmazza. Egyéb hirdetési anyagok (közösségi média, hirdetőtábla, szóróanyagok) révén rendelkezésre bocsátott valamennyi információ csak tájékoztatásul szolgál.

III.8. Jelen Szabályzatban nem szabályozott valamennyi kérdésben a magyar jog megfelelő rendelkezései alkalmazandók. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az irányadó jog keretein belül a jelen Szabályzat rendelkezéseit módosítsa, erről a Honlapon közzéteendő hirdetmény útján a felhasználókat értesíteni tartozik.

III.9. Ez a Szabályzat a Honlapról, valamint a Magyari és Magyari Bt. 1151 Budapest, Alag u. 64. címen érhető el. A Szabályzattal kapcsolatos kérdések tekintetében az alábbi elérhetőségen kapható tájékoztatás: info@kertvarosikamra.hu.

Kertvárosi Kamra – Magyari és Magyari Bt., 2016. augusztus 31.

kertvárosi, kamra, kertvárosi kamra, átadópont, közösségi mezőgazdálkodás, Rákospalota kertváros, egyenesen a gazdától, rendelés, tojás, csirke, zöldség, táncoskert, átadópont közösségi, mezőgazdálkodás, A Kertvárosi Kamra Rákospalota kertvárosban található átadópont. mezőgazdálkodás, Az oldalon felsorolt gazdák és partnerek kínálatából rendelhetsz és veheted át nálunk. közösségi, mezőgazdálkodás, A Kertvárosi Kamra Rákospalota kertvárosban található átadópont. Az oldalon átadópont felsorolt gazdák és partnerek kínálatából rendelhetsz és veheted át nálunk. kertvárosi, kamra, átadópont, közösségi, mezőgazdálkodás, átadópont, közösségi, mezőgazdálkodás, fürjház, átadópont, táncoskert, tojás, csirke, zöldség, Kertvárosi Kamra kertvárosi, kamra